Devre tatil hizmeti kontratlarına yönelik düzenleme yapıldı

Ticaret Bakanlığının “Devre Tatil ve Uzun Vadeli Tatil Hizmeti Mukaveleleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tüketicilerin ağır şikayetlerine husus olan devre tatil dalına ait yapılan değişikliklerle dalda faaliyet gösteren şirketlerin uymak zorunda oldukları kurallar tüketici lehine olacak halde tekrar düzenlendi. Böylece devre tatil satın alan tüketicilere daha kapsamlı müdafaa sağlanmış oldu.

Değişiklik kapsamında, ön ödemeli devre tatil satışlarında yaşanan tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi, sistemin âlâ işlememesi nedeniyle tamamlanamayan ve atıl halde kalan tesislerden ötürü yaşanan ulusal servet kaybının önlenmesi ve kaynakların daha sağlıklı yatırımlara yönlendirilmesi emeliyle ön ödemeli metotla devre mülk ve şahsi hakka mevzu devre tatil satışı yasaklanarak, bu çeşit satışlara ait kararlar yürürlükten kaldırıldı.

Tüketicilere yalnızca büsbütün bitmiş ve işletilmeye hazır olan tesislerin satışı yapılabilecek. Devre tatil satışının finansal kiralama yoluyla yapılması durumunda da devre tatil mukavelelerine ait ilgili kanun kararları uygulanacak.

Devre tatil satışı gerçekleştirecek satıcıların devre tatile bahis mal üzerinde tıpkı hak sahibi olmaları mecburî olacak. Kooperatif yahut ticaret şirketi iştiraki ya da dernek yahut vakıf üyeliği suretiyle devre tatil hakkı tanınamayacak.

Paravan şirketler kurularak tüketicilerin mağdur edilmesinin engellenmesi gayesiyle devre tatile husus mal üzerinde tıpkı hak sahibi olmayanların devre mülk yahut devre tatil satışı yapamayacak.

EN FAZLA 10 YILLIK MUKAVELE YAPILABİLECEK

Cayma müddeti içinde tüketiciden ödeme yahut borçlandırıcı doküman alma yasağı devre mülk kontratlarını de kapsayacak halde genişletildi. Kelam konusu yasağın ihlali halinde, tüketicilere ödemeleri derhal iade edilecek ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü evrak tüketici tarafından geçersiz olacak.

Şahsi hakka bahis mukavelelerde, vakitle tesisin eskimesi, hizmetlerin beklenen nitelikte sunulamaması, yüksek aidat fiyatları üzere meselelerin sıklıkla yaşanması sebebiyle tüketicilerin bu sistemden çıkmak istedikleri fakat 99 yıla varan kontratlar nedeniyle sağlıklı bir formda yararlanamadığı, kontratları feshedemediği hatta bu tesisler için her yıl yüksek aidat fiyatları ödemek zorunda oldukları göz önünde bulundurularak, şahsi hakka mevzu devre tatil kontratlarında 10 yıllık azami mühlet sonu getirildi.

Tüketicilerin en az 90 gün öncesinden devre tatili kullanmayacağını sağlayıcıya bildirmesi durumunda, o devir için tüketiciden rastgele bir isim altında bedel alınmayacak.

KAYNAK: AA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.